Anti-fietsdiefstal

Fietsdiefstal is een ernstig probleem in Brussel. Het vormt één van de belangrijkste redenen waarom mensen stoppen met fietsen.

Lange tijd hanteerde men het graveren van het rijksregisternummer als strijdmiddel tegen fietsdiefstal. Deze methode was echter niet vrij van problemen, bijvoorbeeld bij het (door)verkopen van een fiets. Daarom lanceerde Brussel Mobiliteit eind maart 2019 het gratis registratie- en markeringsplatform mybike.brussels.

Via deze weg kunnen Brusselse fietsers in slechts enkele minuten tijd (1) een fiche aanmaken met daarin de gegevens van hun fiets en (2) een onverwijderbare sticker bestellen om op hun fiets te kleven (met daarop een uniek identificatienummer en QR-code). Iedereen met een smartphone, bvb. een potentiële koper of een wijkagent, kan zo nagaan of de fiets als gestolen werd opgegeven en desgevallend contact opnemen met de rechtmatige eigenaar. 

De infrastructuur van beveiligde fietsenstallingen groeit voortdurend (cfr. de diensten van CycloParking en onze fietsenparkings met toegangscontrole) en ook verschillende sensibiliseringsmaatregelen werden al genomen (zoals hoe je fiets goed vast te maken), maar voorlopig slagen we er daarmee niet in het zorgwekkend fenomeen van fietsdiefstal langdurig de kop in te drukken. Nog meer beveiligde fietsstallingen, samen met het meten en het evalueren van fietsdiefstalcijfers zijn nodig.  

Slachtoffer van fietsdiefstal? Melding bij de politie blijft essentieel, niet enkel in de hoop hem zo terug te vinden, maar ook zodat de omvang van het probleem in kaart kan worden gebracht. Aangifte kan bij het dichtsbijzijnde politiekantoor of via Police on Web. We raden je daarnaast ook aan om je aan te sluiten bij de Facebook-groep die de getuigenissen van lotgenoten in Brussel bundelt en haar leden oproept om de fietsen te helpen terugvinden.  

Brussels depot voor gevonden fietsen

Soms worden fietsen gestolen en elders gewoon op straat achtergelaten. In dat geval, en op vraag van de gemeenten of de lokale Politiezones, zet CyCLO de procedure voor verwijdering in gang om ze nadien te stockeren in het Depot voor teruggevonden fietsen.

De fietsen die hier toekomen worden gepubliceerd op de Facebook-pagina Mybike.brussel Vélos retrouvés | Gevonden Fietsen | Found Bikes.

Na de fietsen gedurende 3 maanden te hebben bewaard (wettelijk verplichte termijn), worden ze met de toelating van Brussel Mobiliteit, gemonteerd tot degelijke tweedehandsfietsen (bestemd voor Brusselse scholen of verenigingen), of volledig gedemonteerd om de onderdelen ervan te recupereren.

Het centraal depot voor achtergelaten fietsen bevindt zich in de Leuvensesteenweg 661 te 1030 Schaarbeek.